با عنایت به اینکه کالاهای بهداشتی، آرایشی و سایر کالاهای موجود، سلامت محور هستند  به جهت حفظ سلامت و امنیت خاطر همه ی خریداران گرامی، تصمیم سایت داروخانه ی دکتر نوذری، مبتنی بر عدم ارجاع کالاست. با این حال برای تکریم خریداران و حفظ حقوق مصرف کنندگان گرامی، در مورد بعضی از کالاها در صورتی که کالای مورد نظر از بسته بندی خارج نشده و کاملا سالم باشد، مرجوعی کالا میتواند مورد بررسی قرار گیرد.