جهت پرداخت مبلغ خرید، یکی از دو روش پرداخت آنلاین یا پرداخت در محل را انتخاب نمایید.

    پرداخت آنلاین: با انتخاب گزینه ی پرداخت آنلاین و انتخاب درگاه بانکی مورد نظر، نسبت به پرداخت مبلغ خرید اقدام نمایید. پس از پرداخت مبلغ مورد نظر، در سایت داروخانه ی دکتر نوذری جهت خرید شما، فاکتور فروش به همراه شماره پیگیری و تاییدیه ی پرداخت مبلغ فاکتور نمایش داده خواهد شد. همچنین شماره ی پیگیری فاکتور و تاییدیه ی پرداخت، از طریق سامانه پیام کوتاه برای شما ارسال میگردد.

    پرداخت در محل: با انتخاب روش پرداخت در محل، جهت خرید شما، فاکتور فروش به همراه شماره پیگیری نمایش داده میشود و شماره پیگیری فاکتور فروش از طریق سامانه ی پیام کوتاه برای شما ارسال میگردد.

    لطفاً با انتخاب هر یک از روشهای پرداخت آنلاین و یا پرداخت در محل، شماره ی فاکتور فروش را در مکانی یادداشت  نموده تا در صورت لزوم نسبت به کسب اطلاع و آگاهی از روند ارسال کالای خریداری شده، اقدام نمایید.