این کتاب دربردارنده اطلاعات علمی درباره:

آنچه باید هر بیمار درباره بیماری سرطان پستان، روند درمان و راه‌های پیشگیری از عود بیماری بداند.

آنچه باید همه افراد درباره پیشگیری از ابتلا به بیماری و راه های غربالگری آن بدانند.