در کتاب داروهای گیاهی ایران، داروهای گیاهی فرآوری شده در ایران، با تمام اطلاعات معتبر موجود دربارهٔ آن‌ها معرفی شده‌اند.

مبحث گیاهان دارویی، مقوله بسیار گسترده‌ای است که پرداختن به آن در این کتاب نمی‌گنجد، لذا به نظر می‌رسد، معرفی کامل فارماکوپه گیاهی کشور و آشنایی با داروهای گیاهی فرآوری شده در ایران، هم نیاز خوانندگان به اطلاعات دارویی مربوطه را تا حدود زیادی مرتفع می‌سازد و هم امکان پرداختن به آن در کتاب داروهای گیاهی ایران، میسر می‌باشد.

کتاب داروهای گیاهی ایران، یکی از کاملترین مجموعه‌های داروی گیاهی است که تاکنون در کشور به زیور طبع آراسته شده است.

در دنیای امروز، همگام با تولد فناوری‌های جدید و ارتباطات سریع، متاسفانه انواع بیماری‌ها و اختلالات جدید نیز گسترش پیدا کرده‌اند و پیشرفت انسان در دستیابی به روش‌های درمانی نوین، با پیشرفت امراض خاص عصر جدید، تقابل یافته است. در این میان، گاهی علم بشری، علیرغم آنکه به سلاح انواع داروها، تجهیزات، ابزار، علوم منابع و پشتوانه‌های وسیع مطالعاتی، مجهز می‌باشد، از معالجۀ بسیاری از این امراض، ناتوان می‌ماند.

کتاب دارو‌‌های گیاهی ایران با اقدامات پرستاری و مراقبت (Iran Herbal Drugs) نوشتۀ پوران سامی یکی دیگر از کتاب‌های منتشر شده در بشری می‌باشد.