این کتاب، دستنامه فشرده و کاربردی است که دربرگیرنده مهم‌ترین و کاربردی‌ترین اطلاعات داروهای موجود در بازار ایران است. در این اثر پزشکی سعی شده اطلاعات هرچند مختصر ولی کاربردی در ارتباط با مصرف دارو در حاملگی، گروه دارویی، مقادیر مصرف برحسب اندیکاسیون، تداخلات مهم، موارد منع مصرف و احتیاط و عوارض جانبی داروها در اختیار خواننده قرار گیرد.

کارورزان، دستیاران، پزشکان متخصص و فوق تخصص،‌پرستاران و سایر کادر پزشکی مخاطبان اصلی کتاب «دستنامه جامع داروهای رسمی ایران؛ ایران فارما» هستند.

این جلد از دستنامه به داروهای بیهوشی و بیحسی می‌پردازد.