«گیاهان داروییِ» علی توکلی، روایتی ساده از آثار و افکار طبیبان سنتی ایران برای فرهیختگان علم پزشکی و داروشناسان و داروفروشان گیاهی امروز است. در این اثر علاوه بر خواندن تاریخچه طب سنتی و آداب و اخلاق طبابت با انواع مزاج‌ها و عناصر تشکیل دهنده طبیعت، گیاهان دارویی و نسخه‌های نمونه‌ای از آنها آشنا خواهید شد.